Специализированный совет

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI

OLIY ATTESTATSIYA KOMISSIYASI RAIS  QARORI

2015 yil 5 yanvar                                               № 18                                                     Toshkent sh.

 

Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi

ilmiy kengash tarkibi  haqida

Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizomning 11-bandi hamda O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2014  yil 31 dekabrdagi 212/2-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida

1-§

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadkikot instituti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti xuzurida 16.07.2013.Qx/V.24.01   raqamli ilmiy kengashga kuyidagi ixtisosliklar bo‘yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilsin:

06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik (qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha)

06.01.04 —  Agrokimyo (qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha);

06.01.08 —  O‘simlikshunoslik (qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha);

3-§

Mazkur ilmiy kengashning kuyidagi tarkibi tasdiqlansin:

T/r Familiyasi, ismi,

otasining ismi

Tug‘ilgan

yili

Ish joyi, lavozimi,ilmiy darajasi, ilmiy unvoni,

kengashdagi ixtisoslik shifri

1 2 3 4
1 Xalikov

Baxodir Meylikovich

(rais)

1968 O‘zbekiston  qishloq xo‘jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi, Bosh direktor o‘rinbosari,  qishloq                            xo‘jalik fanlari doktori, 06.01.08
2 Tellyaev

Rixsivoy

SHamaxamadovich

(rais o‘rinbosari)

1947 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, etakchi ilmiy xodim,  qishloq xo‘jalik fanlari doktori, 06.01.04
3 Qo‘ziev

Ramazon

(rais  o‘rinbosari)

1949 Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti, direktor,

biologiya fanlari doktori, professor, 03.00.13

4 Ibragimov

Nazirbay Madrimovich

(rais o‘rinbosari)

1959 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, etakchi ilmiy xodim, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor, 06.01.04
5 Xasanova

Firyuza Marufovna

(ilmiy kotib)

1954 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, bo‘lim boshligi, katta ilmiy xodim, qishloq xo‘jalik fanlari nomzodi, 06.01.08
6 Mirzajanov

Kirgizboy

1936 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, etakchi ilmiyy xodim, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor, 06.01.02
7 Avliyakulov

Avaz

Erankulovich

1945 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, laborato-riya mudiri, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor, 06.01.02
8 Ikramov

Raximjon

Karimovich

1948 Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti qoshidagi Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti, laboratoritya mudiri, texnika fanlari doktori,  06.01.02
9 Bezborodov

German

Aleksandrovich

1938 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, etakchi ilmiyy xodim, texnika fanlari doktori,  06.01.02
10 Xamidov

Muxamadxon

1958 Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti, rektor, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor, 06.01.02
11 Sattorov

Djurakul

1938 Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti, bosh ilmiy xodimi, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, O‘zbekiston Respublikasi FA akademigi, 06.01.04
12 Riskieva

Xurshida Tursunovna

1935 Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti, bo‘lim mudiri, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, 06.01.04
13 Xoshimov

Farhod Hakimovich

1944 Samarqand qishloq xo‘jalik instituti, kafedra professori, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, 06.01.04
14 Axmedov

Djamalxan

Xodjaxanovich

1948 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti,etakchi ilmiy xodim,  biologiya fanlari doktori,  06.01.08
15 Nazarov

Renat

Saidovich

1936 O‘zbekiston  qishloq xo‘jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi, bo‘lim mudiri, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor,  06.01.08
16 Teshaev

SHuhrat

Jo‘raqulovich

1969 O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi, vazir, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, 06.01.08
17 Ostanakulov

Tashtemir

Eshimovich

1954 Samarqand qishloq xo‘jalik nstituti,

rektor, qishloq xo‘jalik fanlari doktori, professor, 06.01.08

18 Tashkuziev

Maruf

Mansurovich

1941 Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti, bo‘lim mudiri, biologiya fanlari doktori, professor, 03.00.13
19 Tursunov

Xamza

Hamdamovich

1938 O‘zbekiston Milliy universiteti, kafedra professori, qishloq xo‘jalik fanlari doktori,  03.00.13
20 Abduraxmonov

Tuxtasin

1953 O‘zbekiston Milliy universiteti, kafedra dotsenti, biologiya fanlari nomzodi,  03.00.13
21 YUldashev G‘ulom 1948 Farg‘ona davlat universiteti, kafedra professori,qishloq xo‘jalik fanlari doktori,  03.00.13

4-§

O‘zbekiston Respublikasi OAK “Fan  doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to‘g‘risidagi nizom”ning  14-21 bandlariga asosan mazkur ilmiy kengash asosida 06.01.01 — Umumiy dehqonchilik va paxtachilik, 06.01.03 –Agrotuproqshunoslik va agrofizika, 06.01.10  — Er  tuzilishi, kadastr va er monitoringi, (qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha) ixtisosliklari bo‘yicha bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilsin.

Asos:  Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi  va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadkikot instituti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti xuzurida 16.07.2013.Qx/V.24.01   raqamli ilmiy kengash tavsiyasi;  O‘zbekiston Respublikasi  OAK  Qishloq xo‘jaligi va veterinariya bo‘yicha ekspert kengashining tavsiyasi (25.12.20114 y., №8) ; OAK  Tartib-qoida komissiyasining (30.12.2014 y., 12/5a-sonli qarori), OAK Rayosatining (31.12.2014 y., 212/2-sonli qarori)

O‘zbekiston Respublikasi

OAK  raisi                                                                                  A.YUsupov

O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadkikot davlat instituti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti xuzurida fan doktori ilmiy darajasani beruvchi ilmiy kengash veb-sahivasi

4. IK veb-sayti (veb-sahivasi) bosh menyusi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi  huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2013 yil 22 iyuldagi 038-I-sonli qarori bilan O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadkikot davlat instituti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti xuzurida 16.07.2013.Qx/V.24.01  raqomli fan doktori ilmiy darajasani beruvchi ilmiy kengash tuzilgan.

(4.1)  Umumiy ma’lumotlar:

 1. Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa to‘g‘risidagi ma’lumotlar:

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti (PSUvaEAITI), 11202, Toshkent viloyati, Kibray tumani, Oq qovoq  a.b. Tel. +998951422236,  piim@qsxv.uz, TTZ dan 512-avtobusning “Botanika” bekati va “Buyuk ipak yo‘li” metro bekatidan 101-avtobusning oxirgi bekati.

Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash majlislari o‘tkaziladigan binosini birinchi qavatida shu qavatni 10 xonasida  himoyaga xujatlar qabul qilinadi va kerakli tavsiyalar beriladi.

b) Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va etishtirish agrotexnologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadkikot davlat instituti va Andijon qishloq xo‘jalik instituti xuzurida fan doktori ilmiy darajasani beruvchi ilmiy kengashga (shifri 16.07.2013.Qx/V.24.01) dissertatsiya himoyasiga ruxsat berilgan ixtisosliklar:

T/r Ixtisoslik shifri Ixtisoslik nomi Fan tarmog‘i
1 06.01.02 Melioratsiya va sug‘orma  dehkonchilik Qishloq xo‘jalik fanlari
2 06.01.04 Agrokimyo Qishloq xo‘jalik fanlari
3 06.01.08 O‘simlikshunoslik Qishloq xo‘jalik fanlari
4 03.00.14 Tuproqshunoslik Biologiya fanlari
5 06.01.01 (bir martalik) Umumiy  dehkonchilik Qishloq xo‘jalik fanlari
6 06.01.03 (bir martalik) Agrotuprokshunoslik va agrofizika Qishloq xo‘jalik fanlari
7 06.01.10 (bir martalik) Er tuzilishi, kadastr va er monitoringi Qishloq xo‘jalik fanlari
8 06.01.11(bir martalik) Paxtachilik Qishloq xo‘jalik fanlari

 

g) Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash rahbariyatining qabul kunlari:

T/r F.I.SH. Ilmiy kengashdagi

vazifasi

Kabul

kunlari

Qabul vakti
(soat)
Kabul

xona

si

Tele

fon

rakami

1 Xalikov

Baxodir Meylikovich

Rais xaftaning

seshanba

kuni

1400-1700 10 901685883
2 Tellyaev Rixsivoy SHamaxama

dovich

Rais

o‘rinbosari

xaftaning

dushanba

payshanba

kunlari

900-1100

900-1100

901765086
3 Ibragimov  Nazirbay Madrimovich Rais

o‘rinbosari

xaftaning

seshanba

juma

kunlari

900-1100

900-1100

914349359
4 Quziev Ramazon Rais o‘rinbosari Tuproqshu

nosliq va agrokimyo ilmiy tadkiqot institutida

xaftaning

seshanba

juma

kunlari

900-1100

1400-1700

2460950 sl.
5 Xasanova

Firyuza Marufovna

Ilmiy

kotib

xaftaning

dushanba

seshanba

payshanba

kunlari

1400-1700

900-1100

900-1100

935769360

d) KRATKIY PASPORT SPETSIALNOSTI:

« AGROPOCHVOVEDENIE I AGROFIZIKA»  —  06.01.03

Formula spetsialnosti:

«Agropochvovedenie» (agronomicheskoe pochvovedenie) – nauka o pochvax i ix vzaimosvyazi s rasteniyami, o zakonomernostyax funksionirovaniya i evolyusii vovlechennix v selskoxozyaystvennoe proizvodstvo (paxotnix) pochv i viyavlenii putey ix ratsionalnogo  vosproizvodstva i okulturivaniya pochv.

«Agrofizika» (agronomicheskaya fizika) – nauka, izuchayushaya fizicheskie, fiziko-ximicheskie i biofizicheskie protsessi v sisteme «pochva- rastenie- deyatelniy sloy atmosferi», razrabativayushaya nauchnie osnovi, metodi texnicheskie, matematicheskie  sredstva i agropriemi ratsionalnogo  ispolzovaniya prirodnix resursov, povisheniya effektivnosti i ustoychivosti agroekosistem, zemledeliya i rastenievodstva v polevix i reguliruemix usloviyax.

Oblast issledovaniya:

Izuchenie zakonomernostey kulturnogo (estestvenno-antropogennogo) pochvoobrazovatelnogo protsessa. Metodi  diagnostiki sovremennix pochvoobrazovatelnix protsessov v pochvax selskoxozyaystvennogo ispolzovaniya.

 1. Pochvennie kolloidi i ix agronomicheskoe znachenie. Transformatsiya kolloidno-dispersnoy mineralnoy chasti pochv pri selskoxozyaystvennom ispolzovanii. Razrabotka teoreticheskix osnov strukturoobrazovaniya. Metodi soxraneniya i vosstanovleniya agronomicheski  sennoy strukturi pochv. Poiski novix vodorastvorimix polimerov v pochve  strukturoobrazovateley.
 2. Agronomicheskoe znachenie i ekologicheskaya rol organicheskoy chasti pochvi. Gumusoobrazovanie i agronomicheskaya otsenka organicheskogo veshestva osnovnix tipov pochv. Gumusnoe sostoyanie i ego izmenenie pri selskoxozyaystvennom ispolzovanii pochv prichini degumifikatsii paxotnix pochv. Razrabotka konseptualnoy modeli dlya pochv agroekosistem.
 3. Teoreticheskie i prikladnie aspekti agrogennoy evolyusii pochv.  Razrabotka morfologicheskix, ximicheskix, fizicheskix i fiziko-ximicheskix metodov diagnostiki agrozemov, ix sistematika i klassifikatsiya.
 4. Razrabotka novix metodov, priborov i oborudovaniya dlya opredeleniya ximicheskix i agroximicheskix svoystv pochv. Issledovanie neodnorodnosti pochvennix svoystv.
 5. Izuchenie zakonomernostey  povedeniya radionuklidov v pochvax agrolandshaftov. Razrabotka sistemi mer po reabilitatsii pochv, podvergshixsya radioaktivnomu zagryazneniyu. Ekologo-ekonomicheskaya otsenka usherba ot radioaktivnogo zagryazneniya.
 6. Problemi oxrani i vosstanovleniya plodorodiya pochv, zagryaznennix gerbitsidami. Protektornie svoystva organicheskogo veshestva v sisteme «pochva-gerbitsid-rastenie». Rol gumusovix veshestv v detoksikatsii vnesennix v pochvu ksenobiotikov. Izuchenie  povedeniya gerbitsidov (sorbsiya, razlojenie, migratsiya, vliyanie na svoystva pochvi i ee biotu)  v pochvax razlichnix tipov.
 7. Issledovanie fitotoksichnosti pochv agroekosistem, faktorov ee formirovaniya i reaksii razlichnix selskoxozyaystvennix kultur na zagryaznenie pochv razlichnimi toksikantami. Algoflora i pochvennaya mikrobiota – indikatori sostoyaniya agroekosistemi.
 8. Izuchenie problem zagryazneniya pochv i rastenievodcheskoy produksii nitratami, tyajelimi metallami i drugimi elementami-zagryaznitelyami v agroekosistemax.
 1. Razrabotka priemov upravleniya plodorodiem pochv rasshirennogo vosproizvodstva plodorodiya pochv. Teoreticheskoe obosnovanie, prognoz i razrabotka agromeliorativnix priemov soxraneniya i povisheniya plodorodiya meliorirovannix i oroshaemix pochv s selyu       uvelicheniya urojaynosti selskoxozyaystvennix kultur.
 2. Teoretiko-metodologicheskie osnovi sistemnogo issledovaniya plodorodiya pochv v agroekosistemax. Razrabotka modeley plodorodiya paxotnix pochv.
 3. Izuchenie i optimizatsiya pochvenno-ekologicheskix usloviy vozdelivaniya selskoxozyaystvennix kultur. Trebovanie razlichnix rasteniy k pochvennim usloviyam. Razrabotka sposobov uluchsheniya adaptatsii polevix kultur k neblagopriyatnim svoystvam pochv. Otsenka prigodnosti pochv k vozdelivaniyu selskoxozyaystvennix kultur.
 4. Razrabotka metodologii i metodov agroekologicheskoy otsenki (bonitirovki) pochv zemledelcheskix territoriy.
 5. Razrabotka mashin i agregatov dlya sozdaniya agronomicheski sennoy pochvennoy strukturi, minimalizatsii obrabotki pochvi, dozirovannogo vneseniya organicheskix i mineralnix udobreniy, preparatov zashiti rasteniy ot vrediteley i bolezney.
 6. Issledovanie vliyaniya netraditsionnix pochvouluchshateley (biogumsus, vermikompost, sapropel, ozerniy il i dr.) na svoystva pochv. Razrabotka teoreticheskix i nauchno-prakticheskix osnov rekultivatsii i okulturivaniya pochv.
 7. Izuchenie vzaimodeystviy i vzaimosvyazey sistem «pochva — kulturnie rasteniya –sornie rasteniya» pri razlichnix urovnyax intensifikatsii selskoxozyaystvennogo proizvodstva.
 8. Izuchenie vliyaniya sposobov obrabotki pochvi, tipov sevooborotov na plodorodie pochv agrolandshaftov.
 9. Diagnostika sostoyaniya agroekosistem v srede antropogennogo vozdeystviya. Agroekologichesiy monitoring paxotnix pochv i selxozugodiy.
 10. Issledovanie prichin vodnoy erozii i deflyasii pochv agrolandshaftov Razrabotka pochvozashitnix adaptivno-landshaftnix sistem zemledeliya.
 11. Teoreticheskie i prakticheskie problemi fizicheskix svoystv i protsessov v pochvax, rastitelnom pokrove, prizemnom sloe atmosferi, analiz i upravlenie.
 12. Teoreticheskie i nauchno-metodicheskie problemi fizicheskix i fiziko-ximicheskix protsessor v rastenii i rastitelnom pokrove.
 13. Teoreticheskie osnovi, metodi i prakticheskie problemi fiziki prizemnogo sloya atmosferi. Energetika, svetovie rejimi, vodnie i gazovie rejimi prizemnogo sloya atmosferi i pochv.
 14. Razrabotka teoreticheskix i nauchno-metodicheskix problem teplovix, osushitelnix, obvodnitelnix, biologicheski i kompleksnix melioratsiy primenitelno k sistemam zemledeliya, vedushim selskoxozyaystvennim kulturam, prirodno-klimaticheskim rayonam.
 15. Razrabotka teoreticheskix osnov, metodov analiza, modelirovaniya i upravleniya agroekologicheskimi parametrami v reguliruemix usloviyax, pri sozdanii, ekspluatatsii pochvennix konstruksiy razlichnogo naznacheniya (sportploshadki, gazoni, sistemi gidroponiki i pr.).
 16. Razrabotka fizicheskix osnov biologicheskoy produktivnosti pochv i rasteniy v estestvennix i reguliruemix usloviyax, modeley prognoza i ratsionalnogo upravleniya biologicheskimi resursami.
 17. Razrabotka teorii, metodov issledovaniya, eksperimentalnogo oborudovaniya, prakticheskix priemov  po osnovam biofizicheskix metodov optimizatsii agroekologicheskix usloviy. Fizicheskie osnovi mikrobiologicheskix protsessov v pochvax, rasteniyax i ix rol v protsessax sozdaniya ustoychivix agroekosistem i ratsionalnogo ispolzovaniya prirodnix resursov, zashiti prirodnoy sredi.

«AGROXIMIYA» —  06.01.04

Formula spetsialnosti

«Agroximiya» — oblast nauki  zanimayushayasya issledovaniem krugovorota veshestv v zemledelii v sisteme «pochva- rastenie- udobrenie» s selyu razrabotki metodov i sredstv ratsionalnogo ispolzovaniya udobreniy kak osnovi xoroshego kachestva, povisheniya plodorodiya pochv pri usloviyax, isklyuchayushix zagryaznenie okrujayushey sredi.

Oblast issledovaniya:

Ispitanie i  agroximicheskaya otsenka rasprostranennix i novix  form mineralnix udobreniy, soderjashix makro- i mikroelementi, produksii netraditsionnix istochnikov pitatelnix veshestv i razrabotka priemov povisheniya ix effektivnosti.

 1. Reaksiya vidov i sortov kulturnix rasteniy na razlichnie dozi i sochetaniya mineralnix udobreniy.
 2. Vliyanie razlichnix vidov organicheskix udobreniy (navoz, komposti, siderati, soloma, bakterialnie preparati i t.p.)
 3. Effektivnost ispolzovaniya mestnix agrorud, promishlennix i butovix otxodov, ispolzuemix v kachestve udobreniy, s uchetom oxrani okrujayushey sredi.
 4. Usloviya primeneniya ximicheskix sredstva melioratsii pochv  i v selyax povisheniya effektivnosti ispolzovaniya udobreniy i plodorodiya pochv.
 5. Sovershenstvovanie sistemi primeneniya udobreniy putem optimalnogo sochetaniya mineralnix i organicheskix udobreniy, a takje ximicheskix sredstv melioratsii pochv v sevooborotax.
 6. Povishenie effektivnosti  primeneniya udobreniy s uchetom otzivchivosti na nix razlichnix sortov  selskoxozyaystvennix kultur. Izuchenie krugovorota biogennix veshestv i opredelenie balansovo-raschetnimi metodami doz udobreniy pod planiruemiy urojay v reguliruemix i nereguliruemix usloviyax.
 7. Povishenie effektivnosti texnologiy ispolzovaniya mineralnix i organicheskix udobreniy pri razlichnix srokax i sposobax vneseniya ix v pochvu.
 8. Uluchshenie kachestva urojaya pri raznix usloviyax pitaniya rasteniy v svyazi s primeneniem udobreniy, sredstv zashiti rasteniy ot bolezney i vrediteley.
 1. Vzaimosvyaz  otdelnix elementov pitaniya rasteniy makro i mikroelementami.
 2. Osobennosti sbalansirovannogo pitaniya rasteniy makro- i mikroelementami.
 3. Vliyanie makro- i mikroudobreniy na protsessi obmeni veshestv v rasteniyax .
 4. Izuchenie ximii pochv, transformatsii udobreniy, biogennix veshestv i netraditsionnogo mineralnogo sirya v pochvax.
 5. Vliyanie sistematicheskogo vneseniya udobreniy na  agroximicheskie pokazateli plodorodiya pochv i okrujayushuyu sredu.
 6. Vliyanie usloviy pitaniya i geneticheskix osobennostey rasteniy na ix produktivnost i kachestvenniy sostav.
 7. Sovershenstvovanie metodiki agroximicheskix osobennostey i provedeniya dlitelnix polevix opitov.
 8. Osobennosti ispolzovaniya razlichnimi vidami i sortami kulturnix rasteniy elementov mineralnogo pitaniya v razlichnix pochvenno-klimaticheskix usloviyax.
 9. Sovmestnoe primenenie udobreniy, gerbitsidov, ximicheskix i biologicheskix sredstv zashiti rasteniy.

POCHVOVEDENIE -03.00.14  (biologicheskie nauki)

Formula spetsialnosti:

Pochvovedenie – oblast nauki, zanimayushayasya issledovaniem genezisa i geografii pochv, ix morfologicheskix i analiticheskix svoystv, mineralogo-granulometricheskogo sostava, kolichestva i sostava jivogo i mertvogo organicheskogo  veshestva, a takje funksionirovaniya  pochv v sovremennix estestvennix i agrotexnogennix landshaftax: razrabotkoy nauchnix osnov po kartografirovaniyu pochvennogo pokrova, uchetu zemelnix resursov, oxrane, ratsionalnomu ispolzovaniyu, melioratsii i povisheniyu plodorodiya pochv.

Oblast issledovaniya:

 1. Teoreticheskie problemi genezisa i geografii pochv, ix estestvennoy i antropogennoy evolyusii. Diagnostika, sistematika i klassifikatsiya pochv. Izuchenie strukturi pochvennogo pokrova, razrabotka prinsipov i metodov pochvennoy kartografii.
 2. Pochvenno-geograficheskoe, agropochvennoe i pochvenno-meliorativnoe rayonirovanie. Agroekologicheskaya otsenka pochv i uchet zemelnix resursov.
 3. Nauchno-metodicheskie i prakticheskie problemi pochvennoy informatiki. Razrabotka pochvenno-geograficheskix informatsionnix sistem. Pochvennaya metrologiya.
 4. Teoreticheskie, nauchno-metodicheskie i prakticheskie problemi mineralogii pochv. Izuchenie  transformatsii mineralnoy matritsi pochv v protsesse ix estestvennoy i agrotexnogennoy evolyusii.
 5. Teoreticheskie, nauchno-metodicheskie i prakticheskie problemi fiziki i mexaniki pochv. Izuchenie vodno-fizicheskix svoystv, vodnogo i temperaturnogo rejimov pochv  v estestvennix usloviyax i agrotsenozax.
 6. Teoreticheskie  i nauchno-metodicheskie problemi ximii pochv. Problemi texnogennogo i agrogennogo ximicheskogo zagryazneniya pochv i izmeneniya ix estestvennoy kislotnosti, sostava pochvennogo pogloshayushego kompleksa i pochvennix vodnix migrantov.
 7. Teoreticheskie i nauchno-metodicheskie problemi fiziko-ximii pochv. Izuchenie kationno-anionnogo ravnovesiya v pochvax i vzaimodeystviya v nix organicheskix i mineralnix sostavlyayushix.
 8. Problemi biologii i bioximii pochv. Izuchenie sostava svoystv organicheskogo veshestva pochv.Pochvennaya zoologiya i mikrobiologiya.
 9. Otsenka plodorodiya pochv i monitoring ego sostoyaniya. Agroximicheskie i ekologicheskie osnovi upravleniya pochvennim plodorodiem i optimizatsiya ego parametrov.
 1. Oxrana pochv  i pochvennogo pokrova ot degradatsii. Razrabotka metodov modelirovaniya, prognozirovaniya i preduprejdeniya erozionnix protsessov.
 2. Problemi gidromelioratsii izbitochno uvlajnennix i oroshaemix pochv. Fizicheskie, ximicheskie i ekologicheskie osnovi kompleksnoy melioratsii zasolennix pochv i solonsov.

«ZEMELNOE USTROYSTVO, KADASTR I MONITORING ZEMEL» — 06.01.10

Formula spetsialnosti:

Soderjaniem spetsialnosti «Zemelnoe ustroystvo, kadastr i monitoring zemel» yavlyaetsya razrabotka prinsipov, metodov i texnologiy ucheta, registratsii i sbora informatsii o sostoyanii zemelnix resursov, a takje otsenki i upravleniya zemelnimi resursami.

Oblast issledovaniya:

 1. Razrabotka sistemi kadastrovogo sostoyaniya zemel v usloviyax perexoda k mnogoukladnomu zemlepolzovaniyu.
 2. Nauchno-metodicheskoe obespechenie zemelno-otsenochnix rabot (po vsem kategoriyam zemel).
 3. Razrabotka nauchnix osnov iz’yatiya i vvedeniya federalnogo avtomatizirovannogo zemelnogo kadastra.
 4. Sostav otsenochnix kachestvennix i kolichestvennix pokazateley v GZK.
 5. Prinsipi sbora, dokumentirovaniya, nakopleniya, obrabotki i xraneniya svedeniya o zemelnix uchastkax. Razrabotka edinoy metodiki po vedeniyu zemelnogo kadastra.
 6. Nauchnie osnovi sravnitelnoy kachestvennoy xarakteristiki pochv (bonitirovki pochv).
 7. Informatsionnoe obespechenie Gosudarstvennogo zemelnogo kadastra.
 8. Obosnovanie vibora pervichnoy edinitsi pri provedenii ucheta kachestva zemel.
 9. Oxrana zemel – osnova kompleksnogo podxoda k ispolzovaniyu zemel s uchetom ix zonalnix i regionalnix osobennostey (predotvrashenie degradatsii zemel, ekologicheskoe sostoyanie zemel, zashita zemel ot vodnoy i vetrovoy erozii, zashita ot zarajeniya selskoxozyaystvennix ugodiy, rekultivatsiya narushennix zemel).
 1. Razrabotka proektov zemleustroystva na osnove osvoeniya adaptivno-landshaftnogo zemledeliya.
 2. Prinsipi proektirovaniya landshaftnix sistem zemledeliya v adaptivnom zemleustroystve.
 3. Prioritetnie problemi ekologizatsii zemlepolzovaniya (adaptatsiya selskoxozyaystvennogo proizvodstva k konkretnim  landshaftnim usloviyam
 4. Optimizatsiya strukturi landshaftnogo zemledeliya v proektax zemleustroystva na landshaftnoy osnove.
 5. Ustoychivost agroekosistem (sozdanie prirodooxrannoy sistemi  v vide zapovednix,  vodooxrannix,  rekreatsionnix i sanitarno-gigienicheskix zon naryadu s polezashitnimi lesonasajdeniyami ,ekologicheski obosnovannimi melioratsiyami zemel i t.d.).
 6. Melioratsiya agrolandshaftov v sisteme adaptivnogo zemledeliya.
 7. Regulirovanie osnovnix pokazateley (parametrov) i rejimov funksionirovaniya agrosistem v adaptivno-landshaftnom zemledelii.
 8. Formirovanie visokoproduktivnix i ekologicheski ustoychivix agrolandshaftov  i sovershenstvovanie sistem zemledeliya na landshaftnoy osnove.
 9. Gosudarstvennoe regulirovanie zemelnix otnosheniy v rinochnix usloviyax.
 10. Optimizatsiya form xozyaystvennogo ispolzovaniya zemel. Nauchnoe obosnovanie dvijeniya i ispolzovaniya zemelnix doley.
 11. Landshaftno-selskoxozyaystvennaya tipizatsiya territorii v adaptivno-landshaftnix sistemax selskoxozyaystvennogo proizvodstva.
 12. Konstruirovanie regionalnix agrolandshaftnix sistem.
 13. Nauchnie osnovi organizatsii zemlepolzovaniya (tipizatsiya zemelnix massivov v agrolandshafte, organizatsiya prirodooxrannoy infrastrukturi, osobennosti organizatsii territorii fermerskix xozyaystv).
 14. Monitoring zemel kak nauchnoe napravlenie (konsepsiya, metodologiya, texnologi ; sistemniy podxod.
 15. Nauchnie osnovi, seli, funksii, soderjanie i organizatsiya monitoringa zemel (respublikanskiy, regionalniy i lokalniy urovni).
 16. Obosnovanie sistemi kontroliruemix pokazateley slejeniya za sostoyaniem zemel.
 17. Kartograficheskoe obespechenie monitoringa zemel (atlasi zemel na respublikanskom urovne, a takje na regioni strani, sozdanie bazovix, inventarizatsionnix, prognoznix i drugix kart).
 18. Agroekologicheskiy monitoring v intensivnom zemledelii; komponenti agroekologicheskogo monitoringa; seli, zadachi, struktura, biogeoximicheskie podxodi k vedeniyu monitoringa.
 19. Razrabotka zemelno-informatsionnoy sistemi (GIS) na osnove sovremennix informatsionnix i geoinformatsionnix texnologiy.

XLOPKOVODSTVO» – 06.01.11

Formula spetsialnosti:

«Xlopkovodstvo – oblast nauki o nauchnoy osnove vozdelivaniya xlopchatnika, kak texnicheskoy kulturi, zanimayushayasya izucheniem osobennostey rosta i razvitiya xlopchatnika  v zavisimosti ot usloviy; razrabotkoy i vnedreniem agrotexnologii novix sortov xlopchatnika.

Oblast primeneniya:

 1. 1.Teoriya planirovaniya i metodika laboratornogo i polevogo eksperimenta v xlopkovodstve.
 2. 2.Osobennosti rosta i razvitiya xlopchatnika v zavisimosti ot usloviy virashivaniya, vliyanie stroeniya kusta i drugix elementov rasteniy na xozyaystvenno-sennie priznaki xlopchatnika.
 3. 3.Istoriya, introduksiya i raznoobrazie xlopchatnika.
 4. 4.Razrabotka agrotexnicheskix priemov povisheniya  kachestva produktov xlopkovodstva, texnologii, napravlennoy na uluchshenie kachestva  volokna s selyu udovletvoreniya zaprosa tekstilnoy promishlennosti.
 5. 5.Metodi i priemi kontrolya  za sortovim kachestvom xlopchatnika.
 6. 6.Razrabotka i vnedrenie agrotexnologii  virashivaniya  (rasxod semyan, orositelnie i polivnie normi i sootnosheniya NRK texnologiya i texnika poliva i dr.) rayonirovannix i novix  perspektivnix sortov xlopchatnika v zavisimosti ot pochvenno-klimaticheskix usloviy.
 7. 7.Resursosberegayushie texnologii v xlopkovodstve, teoreticheskie osnovi i prakticheskie priemi effektivnogo ispolzovaniya ultraskorospelix sortov xlopchatnika, kak povtornoy kulturi, sevooborot.

e) Ixtisosliklar bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari:

06.01.02. Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

06.01.04. Agrokimyo ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

06.01.08.  O‘simlikshunoslik ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

03.00.14. Tuproqshunoslik ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

06.01.01.  Umumiy  dehkonchilik ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

06.01.03. Agrotuprokshunoslik va agrofizika ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

06.01.10. Er tuzilishi, kadastr va er monitoringi ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

06.01.11. Paxtachilik ixtisosligi bo‘yicha malakaviy imtihon dasturlari;

j)   Etakchi tashkilotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi  qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi

2. Toshkent davlat agrar universiteti

3. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti

4. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti

5. Samarkand qishloq xo‘jalik instituti

6. O‘zbekiston G‘uza seleksiyasi va urug‘chiligi ilmiy-tadqiqot instituti

7. O‘zbekiston O‘simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti

8. O‘zbekiston O‘simliklarni himoya qilish ilmiy-tadqiqot  instituti

9. O‘zbekiston SHolichilik ilmiy-tadqiqot instituti

10. Sug‘oriladigan erlardan don va dukkakli o‘simliklar ilmiy-tadqiqot instituti

11. Qoraqalpog‘iston  dehkonchilik ilmiy-tadqiqot instituti

12. O‘zRFA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

13. O‘zRFA Noorganik va umumiy kimyo instituti

14. O‘zdaverloyixa instituti

15. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti qoshidagi irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti

16. Samarkand davlat universiteti

17. Buxoro davlat universiteti

18. Termiz davlat universiteti

19 Urganch davlat universiteti

20. Farg‘ona davlat universiteti

21. O‘zRFA Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘limi Bioekologiya instituti

22. U.U.Uspanov nomidagi Qozog‘iston Tuproqshunoslik va agrokimyo instituti

i)  QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI BO‘YICHA

FAN DOKTORI ILMIY DARAJASIGA  TALABGORLARNING DISSERTATSIYA ISHLARI  ILMIY NATIJALARI  YUZASIDAN ILMIY MAQOLALAR E’LON QILINISHI ZARUR BO‘LGAN RESPUBLIKA ILMIY JURNALLARI

RUYXATI:

 1. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi
 2. Agro ilm  (O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi   jurnali  ilmiy ilovasi)
 3. O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi (Vestnik agrarnoy nauki O‘zbekistana)
 4. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining  ma’ruzalari
 5. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining  Korakalpogiston bo‘limining axborotnomasi
 6. O‘zbekiston biologiya jurnali
 7. O‘zMU xabarlari
 8. Ekologiya xabarnomasi

CHET EL ILMIY JURNALLARI RUYXATI

(4.2) Normativ-xuquqiy xujjatlar bo‘limida qo‘yidagi xujjatlar:

03.00.13 – Tuprokshunoslik (biologiya fanlari bo‘yicha).