Илмий Кенгаш Аъзолари

Фамилия, иcм и отчество

Лавозим ва илмий даража

Аъзолик

1

Равшанов А.Э.

Институт директори, қ.х.ф.д.

кенгаш раиси

2

Тешаев Ф.Ж.

Директор ўринбосари, қ.х.ф.д.профессор

раис ўринбосари

3

Бабаев Я.А.

Илмий котиб, қ.х.ф.н.к.и.х.

кенгаш котиби

4

Рахмонкулов С

Лаборатория мудири, б.ф.д., мухбир аъзо

аъзо

5

Халиков Б.М.

ҚХООТИИЧМ Бош директори в.в.б., қ.х.ф.д., профессор

аъзо

6

Автономов В.А.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.д., профессор

аъзо

7

Ибрагимов П.Ш.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.д., профессор

аъзо

8

Сайдалиев Х.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.д., профессор

аъзо

9

Ахмедов Ж.Х..

Етакчи илмий ходим, б.ф.д., профессор

аъзо

10

Козубаев Ш.

Лаборатория мудири,.қ.х.ф.д. профессор

аъзо

11

Намазов Ш.Э.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.д., профессор

аъзо

12

Абдуалимов Ш.Х.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.д. профессор

аъзо

13

Ниязалиев Б.И.

Катта илмий ходим, қ.х.ф.д.проф.

аъзо

14

Амантурдиев А.Б.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.д.к.и.х.

аъзо

15

Рашидова Д.

Лойиҳа раҳбари қ.х.ф.д.

аъзо

16

Халикова М.

Катта илмий ходим, қ.х.ф.д.к.и.х.

аъзо

17

Хасанова Ф.М.

Лаборатория мудири, профессор

аъзо

18

Шадманов Ж.

Лаборатория мудири, қ.х.ф.н.к.и.х.

аъзо

19

Негматова С.

Лойиҳа раҳбари, қ.х.ф.д.к.и.х.

аъзо

20

Авлиёқулов М

Лойиҳа раҳбари, қ.х.ф.д.к.и.х.

аъзо

21

Каримов Ш.

Касаба уюшма қўмитасининг раиси, қ.х.ф.ф.д.

аъзо