Лабораториялар

1
Ғўза ва беда коллекцияси, интродукцияси лабораторияси
2
Ғўза генетикаси ва цитологияси лабораторияси
3
Иммунология ва сунъий иқлим лабораторияси
4
Ғўза уруғчилиги ва уруғшунослиги лабораторияси
5
Интенсив типга мансуб ғўза навлари селекцияси лабораторияси
6
Тола сифати IV- типга мансуб ғўза навлари селекцияси лабораторияси
7
Сув танқислиги ва шўрга чидамли ғўза навлари селекцияси лабораторияси
8
Беда селекцияси ва уруғчилиги лабораторияси
9
Ўсимликлар биохимияси ва физиологияси лабораторияси
10
Толанинг технологик сифатларини ўрганиш лабораторияси
11
Қишлоқ хўжалиги экинлари стандартларини ишлаб чиқиш ва методологияси лабораторияси
12
Тупроққа ишлов бериш ва унинг технологиясини такомиллаштииш лабораторияси
13
Минерал, органик ва ноанъанавий ўғитларни қўллаш технологияларини ишлаб чиқиш ва оммавий таҳлиллар лабораторияси
14
Ғўза дефолиацияси ва десикацияси лабораторияси
15
Тупроқнинг мелиоратив ҳолатини, суғориш ва суғориш техникасини яхшилаш усулларини ишлаб чиқиш лабораторияси
16
Тупроқни эррозиядан ҳимоя қилиш ва агроэкология  лабораторияси
17
Ўсишни созловчи моддалар лабораторияси
18
Алмашлаб экиш ва ғўза вилтига қарши кураш лабораторияси
19
Ғўза навлари агротехнологияси лабораторияси