Category

Эълонлар

Эълонлар
May 29, 2020

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

Э Ъ Л О Н Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти ҳузуридагиDSc.05/30 12.2019.Qx/В.42.01…